Wat is de Goliath waartegen jij strijdt? 

(Foto: ‘David en Goliath’, Frankfurt am Main, winkelstraat MyZeil)

Advertenties

Vissen in Fechenheim…

Terug van weg geweest. In de afgelopen jaren had ik andere dingen om handen en had geen tijd om te schrijven. Ik ga nu af en toe weer wat bloggen.  Het zal vooral gaan over Vissen in Fechenheim. Hoezo?

Wij wonen sinds 2015 vlakbij Frankfurt am Main, Duitsland. Vanaf afgelopen zomer zijn we begonnen met de voorbereidingen van een gemeentestichtingsproject in Fechenheim. Fechenheim is een wijk in Frankfurt.

Meer dan duizend jaar geleden bouwde ene Vecho zijn huis in Fechenheim. Vecho betekent: de Vecho-500x500.jpgrood harige. Het duitse woord voor huis is ‘heim’. Zo dankt de wijk zijn naam dus aan deze Vecho.

Vecho was ook nog eens visser. Fechenheim is door de eeuwen heen uitgegroeid tot een vissersdorp.

En nu gaan wij ook vissen. Vissen in Fechenheim.

Hervormingsdag 31 oktober 2013

Het is vandaag 31 oktober – en dat wordt ook wel Hervormingsdag genoemd. Vandaag is het 496 jaar geleden dat Maarten Luther, toen een onbekende monnik, 95 stellingen aan een kerkdeur in Wittenberg spijkerde. Dat was het begin van een enorme beweging. Het vonkje dat Luther veroorzaakte zorgde voor een enorm vuur. De 95 stellingen werden o.a. vertaald in het Duits en veel mensen konden het lezen.

Luther was een moedig man – enorm. De eerste van de 95 stellingen was: ‘Omdat onze Heer en Meester JezUnknownus Christus gezegd heeft: ‘Doet boete’ (Matth 4,17) wilde Hij dat het hele leven van gelovigen boete zou zijn’.

Waarom was het zo moedig dat te schrijven? Luther legt uit wat hij met die stelling bedoelt: boete-doen is niet dat je vrijwillig je eten laat staan (vasten). Boete doen zit ‘m er niet in dat je op je knieën een trap opkruipt om jezelf pijn te doen. Boete doen is niet een keer in de week biechten. Boete doen is niet goedmaken wat je verkeerd hebt gedaan.

Wat was het probleem volgens Luther? In Luthers tijd werd boete-doen opgevat als iets waar je trots op kon zijn, het was iets waarmee je je ego kon kietelen. Je kon er iets mee verdienen. Het was een voor-wat hoort-wat constructie geworden. Luther ontdekte dat de Bijbel heel anders over boete spreekt. Boete-doen is dat Jezus de eer krijgt van de overwinning die Hij behaalde op hel, zonde en dood.

Wat is boete-doen wel? Dat is dat je de hele dag merkt dat je aangevochten wordt door de duivel, door je ‘vlees’ en de wereld EN dat je de hele dag tegen je zonden strijdt! Boete doen is dat je vecht tegen zonde, de hele dag door. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Dat kan alleen in Jezus’ kracht. Zodra je dat in eigen kracht wilt doen, word je trots – vooral als je de strijd wint. Maar als je vecht in Jezus’ kracht wordt Jezus groot in je leven. Aan Hem de eer!

Dank God voor Maarten Luther die in Gods voorzienigheid de kerk weer terugbracht bij de boodschap van de Bijbel: het gaat om Jezus die zichtbaar wordt in ons leven!

Boeiend of verschroeiend…???

Wat moet het effect zijn van een preek? 

H. Veldkamp zegt dit als uitleg bij Jeremia 6,27: ‘Ik maak jou tot een keurmeester, je toets de handelwijze van mijn volk’.

‘Het gaat hier enkel om de profetische werkzaamheid der prediking. Deze is niet maar een stichtelijk woordje of gemoedelijk toespraakje, maar een vuur onder de blaasbalg. De bediening van het Woord is het zwoegen van de Heilige Geest, om de kerk te heiligen, en haar te voeren tot haar bestemming: een bruid zonder vlek en rimpel. Bij elke kerkgang komen wij in de crisis, en komt het er op aan, of het edelen van het onedele, het goede van het kwade gescheiden wordt. Dit wil niet alleen zeggen, dat de prediking een scheidslijn trekt tussen geloof en ongeloof, maar betekent ook, dat door het Woord telkens iets van het oude zondeleven weggebrand moet worden, en wij dus ander uit de kerk komen, dan wij er geen gegaan zijn. Niets wat met vuur in aanraking komt, blijft zichzelf gelijk. We worden er beter of slechter van, zoals de warmte van de zon was versmelt, maar klei verhardt.’

Gods vaderschap

‘kBen bezig met een preek over God aanspreken als Vader. Jezus leert ons God aan te spreken als vader. God is Vader. Hoe zit dat met Gods vaderschap? En wat betekent dat voor mensen, voor christenen?

Hier heb je een paar prachtige woorden van John Owen (puritein die leefde van 1616 tot 1683): ‘In de mate waarin we de liefde van God zien, in die mate zullen we ons in Hem verheugen – niet meer. Al het andere wat we bij God ontdekken, zonder dit zal ons hart alleen maar van Hem wegvluchten. Maar als het hart eenmaal diep geraakt is met de voortreffelijkheid van de Vaders liefde, kan het niet anders dan alleen overweldigd, overwonnen en geliefd te zijn door Hem. Als er iets is, dan is het dit wat ervoor zorgt dat we onze toevlucht tot hem zoeken. Als de liefde van een vader een kind niet gelukkig maakt met hem, wat dan nog wel?’ (John Owen, ‘Works’, deel 2, blz. 36.)

Dat zijn prachtige woorden, die me aanspreken, maar wat zeggen ons die termen ‘Gods vaderschap’ nog?

Is God wel zo dichtbij als een vader? Is Hij niet meer ver weg? In de geschiedenis heeft het zogenaamde Deïsme God tot een macht op de achtergrond gemaakt. Een God die zich met de dagelijkse gang van zaken van ons op aarde niet bezig houdt, 18e eeuw.

Die rationele afwezigheid van God heeft een bepaald levensgevoel met zich mee gebracht. Het gevoel dat God als het almachtig Opperwezen van alles te verwijten valt, omdat ‘hij een Vader zou zijn die van zijn kinderen wegloopt of een Schepper die zijn wereld aan haar lot overlaat?’ (Van Gennip, ‘De terugkeer van de Verloren Vader’, blz. 68).

In de vorige eeuw kwam daar in de jaren 1960 een sterk verzet bij tegen ‘autoritair vaderschap’, en heeft het feminisme daarna niet geleerd om ons af te vragen of het mannelijke van God niet te eenzijdig was? Zou er iets verloren gaan als we God niet alleen meer als Vader maar ook als moeder zouden aanspreken?

Fundamenteel is hoe de Bijbel spreekt over ‘macht’ en ‘nabijheid’, over ‘soevereiniteit’ en ‘liefde’. Cruciaal is hoe die twee met elkaar verbonden worden. Verwordt God tot een bruut, omdat de nadruk gelegd wordt op gehoorzaamheid aan zijn geboden? Dan is zijn vaderschap angstaanjagend, omdat Hij zich ieder moment kan wreken. Of is God alleen maar liefde? Dan is het de vraag waar de Bijbelse notie van Gods koningschap blijft.

De Bijbel laat zien dat God Vader is door te laten zien dat Jezus’ dood niet Gods vaderliefde kocht. Jezus moet het niet met de dood bekopen om God over te halen weer lief(devol) te zijn. Nee, de dood van Jezus aan het kruis is de weg waarlangs God als Vader zijn liefde toont.

John Owen raadt gelovigen aan om niet alleen hun gedachten te richten op Gods vreselijke majesteit, zijn strengheid en grootheid, zo wordt hun hart niet ingenomen met Hem. Maar als een gelovige voortdurend zou kijken naar zijn eeuwige tederheid en bewogenheid, en dat Gods vriendelijkheid er altijd al was, zijn voortdurende genadige aanvaarding, dan zou een gelovige het niet verdragen een uur bij Hem vandaan te zijn’. (John Owen, ‘Works’, blz. 32.)

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑